Normativa

 Normativa Menjador Escolar

L'Escola Pública Matagalls, conjuntament amb l'Associació de Mares i Pares dels alumnes ofereix un servei de menjador escolar a tot l'alumnat del Centre que ho necessiti.

El servei de menjador el gestiona l'AMPA amb la coordinació pedagògica de l'equip docent i la supervisió general de la direcció de l’Escola.

L’Escola té cuina pròpia amb una cuinera, una coordinadora del menjador i un servei de monitors/es que es fan càrrec del funcionament directe del menjador escolar i també de la migdiada dels petits i les activitats d’esbarjo abans i després de dinar.

 

NORMATIVA DEL MENJADOR

 

Des de la Comissió de Cuina-Menjador de l’AMPA de l’Escola Matagalls, creiem oportú recordar un sèrie de qüestions que facilitaran una bona gestió del servei:

 1. Les mares i pares tenen la responsabilitat, conjuntament amb l’Escola, d'ensenyar els seus fills i filles a utilitzar correctament els serveis que des de l’AMPA s'ofereixen.
 2. L’equip de monitores té la responsabilitat immediata del servei de menjador escolar, la vigilància i dinamització del pati i l’organització de les activitats durant el migdia. L’equip:
 • És el responsable directe amb els nens i nenes a l’hora de menjar a taula. Això suposa educar en el gust i en el menjar bé, ensenyar a utilitzar els coberts i estris adequats i necessaris i mirar que el nen/nena mengi una mica de tot el que hi ha per dinar encara que no sigui el seu plat preferit. També procura posar unes quantitats adequades per tal que el nen/nena sigui capaç d’acabar-se el que té en el plat i no llençar el menjar.
 • Ensenya a parar i desparar la taula, així com a fer una selecció de les deixalles separant aquelles que serveixen per a fer compost (que utilitzarem per adobar l’hort).
 1. Cal que tots els nens i nenes, des de P3 fins a 6è que es queden a dinar, sigui de manera fixa o un dia esporàdic, portin el material que es demana dins d’una bossa de roba amb el nom (veure quadre).
 • Si entre setmana s’embruten molt s’ho enduran a casa per rentar, però l’endemà ho hauran de tornar a portar per poder dinar.

 

 

P3

P4

P5

1r

 

2n

 

3r

 

4t

 

 

 

 

 

Bata amb el nom amb botons davant

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Tovallola de bany mides del llitet amb unes gomes a les puntes i una manteta. Qui ho necessiti pot portar un ninot o un coixinet. Tot marcat amb el nom.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual per posar damunt la taula i tovalló per eixugar-se dins d'una bossa de roba per guardar-ho a la cistella del menjador. Tot marcat amb el nom del nen/nena.

El tovalló dels alumnes de P3 cal que tinguin una goma per poder passar-lo pel cap.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 1. Portar tots els estris del menjador és una manera d’agafar bons hàbits d’ordre personal i també una norma d’higiene imprescindible en un menjador escolar.
 2. Abans de dinar, les monitores de menjador recolliran els alumnes allà on determini el Centre.
 3. Els nens i nenes que hagin de prendre algun medicament a l’hora de menjador, hauran de dur la recepta mèdica on consti el nom i cognoms de l’alumne, la quantitat que n’ha de prendre i l’hora. Caldrà que la família deixi el medicament a la coordinadora del menjador.
 4. Pel que fa a faltes i sancions, aquestes seran regulades per la Comissió de Cuina-Menjador-hort i la Junta de l’AMPA.

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT

 1. Cap alumne podrà sortir del recinte escolar fora dels horaris establerts d’entrada-sortida sense una autorització degudament signada per el pare/tutor o mare/tutora i la persona autoritzada.
 2. Per tal d’assolir els hàbits que permeten potenciar l’autonomia personal dels alumnes i mantenir un clima de respecte i convivència, cal seguir unes normes:
  1. Rentar-se les mans abans de dinar i abans d’anar a classe.
  2. Entrar i sortir puntualment del menjador en ordre.
  3. Mantenir un clima d’ambient relaxat mentres es dina.
  4. Utilitzar els coberts adequadament a la taula.
  5. No tirar el menjar a terra. Si cau, cal recollir-lo.
  6. Seure bé a la taula i menjar correctament.
  7. Recollir els estris de la taula i deixar-la neta.
  8. Tenir cura i compartir els jocs i el material de menjador.
  9. Mantenir en tot moment un tracte respectuós amb els companys/es, els/les monitors/es i totes les persones relacionades amb el servei.
 3. A tot aquell que no compleixi la normativa se li enviarà un “Full d’incidència” signat per la monitora i la coordinadora del menjador.
 4. L’AMPA es reserva el dret d’admissió per comportament disciplinari.

ALTES MENJADOR

 • Perquè una Alta sigui efectiva al servei de menjador caldrà:
 1. Complimentar i signar el Full d'Alta del menjador, que implica l’acceptació de la normativa.
 2. Haver pagat la Quota anual de Sòci/a de l'AMPA per família.
 3. Pagar la Quota anual de Compromís.
 4. Estar al dia dels pagaments.

 

 QUOTA DE COMPROMÍS

 • La quota de compromís per cada infant es cobrarà a l'octubre o en el moment que l’infant es doni d’alta i tindrà validesa per tot el curs.
 • Si un infant es dona d’alta durant el curs, pagarà la part proporcional d’aquesta quota als mesos que quedin per acabar el curs escolar.
 • Si un infant fix, després d’haver-se donat de baixa al menjador, es tornés a donar d’alta, no hauria de pagar la quota de compromís perquè ja l’haurà pagada.
 • En cap cas es tornarà la quota de compromís o una part proporcional (encara que l’infant es doni de baixa a mig curs).

 

PAGAMENT DE LES QUOTES

 • El preu del menú és 6,20€ per dia (inclou menú, equip de monitoratge i cuina).
 • Els dies festius no es cobren.
 • Per utilitzar el menjador com a fix, s’ha de ser sòci/a de l’AMPA. En cas de no ser sòci/a, es podrà fer ús del menjador mitjançant els tiquets de menjador (6,80€). Es consideren alumnes fixos aquells que utilitzin el servei 3, 4 ò 5 dies a la setmana durant tot l’any.
 • Els rebuts es cobraran mitjançant domiciliació bancària, de l'1 al 5 de cada mes, a mes vençut.
 • Descompte de l’AMPA: Amb tres germans o més 50% de descompte en el tercer nen i següents. Aquest descompte no és acumulable a les beques de menjador de l’Ajuntament, del Consell Comarcal, etc.
 • Devolució de rebuts: Per poder fer ús del servei de menjador s’ha d’estar al corrent dels pagaments. Els rebuts que siguin retornats tindran un recàrrec en concepte de despeses bancàries i de gestió. S’avisarà a la família i, si al cap de 15 dies no ha pagat, l'infant serà donat de baixa del servei de menjador.
 • En cas de dificultats econòmiques es prega a les famílies que es posin en contacte amb la comissió econòmica de l’AMPA per poder arribar a un acord.
 • Al començament de cada curs escolar totes les famílies han d’estar al corrent dels pagaments del servei de menjador per poder fer ús d’aquest servei.

 

ABSENTISME

 • Si un infant fixe no es queda a dinar (perquè està malalt o qualsevol altre motiu), es cobrarà 3,75€ (la part proporcional del monitoratge) sempre i quan s’hagi comunicat a la coordinadora de menjador abans de les 9:30h (via mail ampamatagalls@gmail.com, telèfon 691436020 o presencialment al despatx de l’AMPA). En cas de no avisar abans de les 9:30h es cobrarà a 6,20€.

 

FIXOS DE 3 I 4 DIES

 • La família ha de marcar a l'alta de menjador els dies fixes de la setmana que l’infant es quedarà a dinar.
 • Els dies festius, no es cobrarà i per tant, no fa falta avisar.
 • Si un infant  no es queda a dinar un d’aquests dies (perquè està malalt o per qualsevol altre motiu), es cobrarà 3,75€ (la part proporcional del monitoratge) sempre i quan s’hagi comunicat a la coordinadora de menjador abans de les 9:30h o es pot canviar per un altre dia de la mateixa setmana avisant prèviament (via mail, telèfon o presencialment). En el cas de no avisar abans de les 9:30h, es cobrarà 6,20€.
 • Si es vol afegir un dia addicional als dies fixos es cobrarà aquest dia a 6,20€ (es carregarà al rebut bancari).
 • Si s'ha de modificar un o varis dels dies fixes, caldrà que ho comuniqui la setmana abans (via mail, telèfon o presencialment).

 

BEQUES MUNICIPALS O CONSELL COMARCAL

L’Ajuntament notificarà a les famílies la concessió de la beca.Un cop atorgada la beca, cal posar-se en contacte amb l’AMPA per tal de formalitzar l’alta.

BECA TOTAL 100%

Una beca 100% vol dir que té becat el menjador la totalitat de dies de calendari escolar. Perquè l’alta sigui efectiva al servei de menjador caldrà:

 • Comunicar a la Coordinadora de l'AMPA que se li ha concedit la beca i a partir de quin dia farà ús del servei.
 • Complimentar i signar el Full d’Alta de menjador, que implica l’acceptació de la normativa.
 • Ser sòci/a de l’AMPA.
 • No s’aplicarà el descompte per tercer germà i següents.
 • Absentisme: si un dia no es queda a dinar, hauran d’avisar a l’AMPA abans de les 9:30h del mateix dia (via correu electrònic, telèfon o presencialment).
 • Al començament de cada curs escolar tots els infants han d’estar al corrent dels pagaments del servei de menjador per poder fer ús d’aquest servei.

 

BECA 50% COMPACTADA

Una beca compactada al 50% vol dir que té becat el menjador la meitat de dies de calendari escolar. Perquè l'alta sigui efectiva al servei de menjador caldrà:

 • Comunicar a la Coordinadora de l'AMPA que se li ha concedit la beca i marcar en el calendari escolar els dies que es quedarà a dinar. Només es pot fer ús màxim 3 dies a la setmana.
 • Complimentar i signar el Full d’Alta de menjador, que implica l’acceptació de la normativa.
 • Ser sòci/a de l’AMPA.
 • No s’aplicarà el descompte per tercer germà i següents.
 • Al començament de cada curs escolar tots els infants han d’estar al corrent dels pagaments del servei de menjador per poder fer ús d’aquest servei.
 • Absentisme: si un dia no es queda a dinar dels marcats al calendari, hauran d’avisar a l’AMPA abans de les 9:30h del mateix dia (via correu electrònic, telèfon o presencialment) per poder canviar el dia i no perdre’l.  

 

BECA MIXTA (50% BECAT + 50% REBUT FAMÍLIA)

Una beca mixta vol dir que el 50% del menjador becat i l'altre 50% el paga la família mitjançant rebut bancari.

 • Comunicar a la Coordinadora de l'AMPA que se li ha concedit la beca.
 • Complimentar i signar el Full d’Alta de menjador, que implica l’acceptació de la normativa.
 • Ser sòci/a de l’AMPA.
 • No s’aplicarà el descompte per tercer germà i següents
 • Els rebuts del cost del 50% es cobrarà mitjançant domiciliació bancària, de l’1 al 5 de cada mes, a mes vençut.
 • Absentisme: Si un infant  no es queda a dinar un d’aquests dies (perquè està malalt o per qualsevol altre motiu), es cobrarà 0,65€ (la part proporcional no becada del monitoratge) sempre i quan s’hagi comunicat a la coordinadora de menjador abans de les 9:30h avisant prèviament (via mail, telèfon o presencialment). En el cas de no avisar abans de les 9:30h, es cobrarà 3,10€.
 • Devolució de rebuts: Els alumnes becats al 50% , per poder fer ús del servei de menjador hauran d’estar al corrent dels pagaments. Els rebuts que siguin retornats tindran un recàrrec en concepte de despeses bancàries i de gestió. S’avisarà a la família i a Serveis Socials. Si al cap de 15 dies no s’ha cobert el deute l'infant serà donat de baixa del servei de menjador.
 • En cas de dificultats econòmiques es prega a les famílies que es posin en contacte amb la comissió econòmica de l’AMPA per poder arribar a un acord.
 • Al començament de cada curs escolar tots els infants han d’estar al corrent dels pagaments del servei de menjador per poder fer ús d’aquest servei.

 

ESPORÀDICS

 • El preu del tiquet és de 6,80€.
 • Els punts de venda són: BBVA (C/Dr. Robert 19 de Santa Maria de Palautordera) o al despatx de l’AMPA amb l’import exacte de 9h a 9:30h (preferiblement els dimarts).
 • Cal posar el nom de l’infant, el curs i la data del dia que es queda a dinar.
 • Els tiquets s’entregaran el mateix dia de l’ús del servei al tutor/a de l’infant.
 • Si un infant necessita dieta, o té una al·lèrgia o intolerància caldrà comunicar-ho a la coordinadora del menjador.
 • Amb una acumulació de tres tiquets no entregats no es podrà fer ús del servei de menjador.

 

AL·LÈRGIES, INTOLERÀNCIES I DIETES ESPECIALS

 • Qualsevol intolerància o al·lèrgia que un infant pugui tenir a un aliment determinat, s’ha de notificar per escrit mitjançant el document penjat al web de l’AMPA

(www.ampamatagalls.com/formularis-del-ampa) i entregar-lo a la coordinadora de menjador. Qualsevol canvi en al·lèrgies i/o intoleràncies caldrà notificar-ho per escrit (adjuntant el document esmentat de nou amb les modificacions pertinents).

 • Els infants fixes que tinguin alguna intolerància o al·lèrgia hauran de dur 3 plats (el pla, el fondo, i el de postres) de plàstic de color per diferenciar-los dels de la resta dels infants que es pugui rentar al rentavaixelles (tot marcat amb el nom).
 • Els infants amb alguna intolerància o al·lèrgia que es quedin de forma esporàdica (amb tiquet) hauran d’avisar directament a la cuina amb un dia d’antelació per raons logístiques i per poder-los garantir un menú adequat. Si no es pot avisar amb antelació l’infant  podrà quedar-se a dinar però no es podrà garantir que mengi el mateix menú que la resta.
 • Igualment, quan un infant  necessiti una dieta especial (per recomanació mèdica), s’haurà de comunicar a l'agenda/llibreta viatgera indicant el temps de començament i de finalització.

 

PÍCNICS

 • Els dies que hi hagi excursió als infants  fixos del menjador se’ls prepararà un pícnic format per entrepans, fruita i aigua. Si hi ha algun infant esporàdic interessat en el servei de pícnic, caldrà que avisi tres dies abans a la coordinadora del menjador.
 • Si un infant  fix no vol el pícnic del menjador i prefereix portar el dinar de casa, ho haurà de comunicar a la coordinadora amb 5 dies d’antelació. En aquest cas, només es cobrarà la part proporcional del monitoratge (3,75€).

 

FAMÍLIES I MESTRES

 • Els divendres el menjador ofereix la possibilitat que les famílies dels infants es quedin a dinar amb els seus fills/es. Caldrà comprar el tiquet directament a la coordinadora del menjador al despatx de l’AMPA (5€).  
 • Els mestres de l’escola poden fer ús del servei de menjador sempre que ho desitgin. El mestre que es queda a dinar haurà d’anotar-ho a la llista que hi ha a consergeria abans de les 11h. A partir de 2/4 de 2  podrà anar al menjador a buscar el seu dinar. Quan hagi acabat caldrà que dugui els estris bruts a la cuina. El pagament es farà mitjançant tiquets.

 

BAIXES DEL SERVEI MENJADOR

 • Sempre que hi hagi una baixa definitiva de menjador s’haurà de complimentar el Full de baixa. Aquest full s’haurà d’entregar al despatx de l’AMPA, sense aquest full la baixa no es considerarà efectiva.
 • No es retornarà en cap cas la Quota de Compromís del servei de menjador.

 

INFORMES

 • Les monitores s’encarregaran de redactar els informes. Aquests informes tindran la següent periodicitat:
  • P3 : Diari fins que ho cregui oportú la monitora i la coordinadora.
  • La resta d’ infants el primer trimestre i el tercer.
 • Mensualment la coordinadora de menjador també farà un informe sobre el funcionament del menjador i la cuina i la tasca de les monitores com a control intern del servei que ofereix l’AMPA. D’aquesta manera, volem detectar i anticipar-nos als possibles problemes i corregir aquells aspectes que calgui.

 

CONSULTES O SUGGERIMENTS

 • Si necessiteu comentar qualsevol aspecte del menjador podeu deixar una nota a la bústia de l’AMPA, enviar un correu electrònic a: ampamatagalls@gmail.com indicant el nom del vostre fill/a i el vostè telèfon de contacte, juntament amb el motiu o parlar amb la coordinadora del menjador els horaris establerts o trucant al telèfon 691.436.020 / 938.483.226.

 

Desenvolupat i dissenyat per Camaleon Webs - Web adaptat a dispositius mòbils